Sale!

[EBOOK] Buku Menjadi Muslim Rabbani

RM30 RM24

?Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; ?Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.? (Al-Baqarah: 30) Insan yang dikehendaki Islam adalah yang memiliki sifat dan ciri positif sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah mengenai orang yang terbaik ialah yang panjang umur dan baik amalnya. Seharusnya sebagai insan Muslim hendaklah sentiasa menjaga akhlak dan peribadi. Oleh itu, dalam membentuk Muslim supaya menjadi insan yang terpuji, terdapat 10 garis panduan yang telah digarap oleh Hassan al-Banna dalam kitab Majmu?ah al-Rasail. Semoga ianya bermanfaat kepada semua.

10 Unsur Pembangunan Insan

1 ? Aqidah 2 ? Ibadah 3 ? Memelihara Tubuh Badan 4 ? Memelihara Akhlak 5 ? Berusaha Menggarap Ilmu 6 ? Mampu Berdikari 7 ? Mampu Mengawal Diri 8 ? Bijak dalam Mengurus Waktu 9 ? Memiliki Disiplin yang Tinggi dalam Melaksanakan Urusan 10 ? Boleh Menyumbang Bakti untuk Masyarakat

Description

? Sejarah ringkas Hassan al-Banna 5
? Latar Belakang Keluarga Hassan al-Banna 10
? Pembangunan 12
? Insan 17
? Pembangunan Insan menurut perspektif
Islam 25
? Pembangunan Insan dalam pembentukan
Individu 36
? Pembangunan Insan dalam pembentukan
Rumahtangga Muslim 54
? Pembangunan Insan dalam pembentukan
Masyarakat 68
? Pembangunan Insan dalam
pembentukan Negara (Pemerintahan) 87
? Daulah (Negara) 95

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[EBOOK] Buku Menjadi Muslim Rabbani”

Your email address will not be published. Required fields are marked *