[EBOOK] Buku 3 Asas Akidah Islam – Syarah Usul Salasah

?Risalah Salsatul Usul adalah sebuah risalah yang penting bagi setiap muslim.? (Syaikh Shalih bin Abdul Aziz alu Syaikh. Menteri Urusan Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Keislaman Arab Saudi)

Salasatul Usul (tiga landasan utama) merupakan salah satu risalah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Risalah ini mengandungi pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan mendasar demi terwujudnya peribadi muslim yang mentauhidkan Allah dalam segala sisi kehidupannya. Risalah ringkas kemudiannya disyarahkan oleh pelbagai ulama dalam pelbagai lapisan ilmu pendidikan telah dibuat. Salah satu daripadanya ialah buku yang ada di tangan anda ini. Buku ini adalah ulasan lengkap bagi Usul Salasah yang disyarahkan oleh Syaikh Ibn Uthaimin rahimahullah. Semoga dengan penerbitan karya terjemahan ini, umat Islam khususnya di Malaysia akan lebih peka dengan urusan akidah.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: SIP087 Categories: , Tags: , , ,

Description

?Risalah Salsatul Usul adalah sebuah risalah yang penting bagi setiap muslim.? (Syaikh Shalih bin Abdul Aziz alu Syaikh. Menteri Urusan Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Keislaman Arab Saudi)

Salasatul Usul (tiga landasan utama) merupakan salah satu risalah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Risalah ini mengandungi pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan mendasar demi terwujudnya peribadi muslim yang mentauhidkan Allah dalam segala sisi kehidupannya. Risalah ringkas kemudiannya disyarahkan oleh pelbagai ulama dalam pelbagai lapisan ilmu pendidikan telah dibuat. Salah satu daripadanya ialah buku yang ada di tangan anda ini. Buku ini adalah ulasan lengkap bagi Usul Salasah yang disyarahkan oleh Syaikh Ibn Uthaimin rahimahullah. Semoga dengan penerbitan karya terjemahan ini, umat Islam khususnya di Malaysia akan lebih peka dengan urusan akidah.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[EBOOK] Buku 3 Asas Akidah Islam – Syarah Usul Salasah”

Your email address will not be published. Required fields are marked *